Noen av våre kunder:
NTNU
Utenriksdepartementet
Helse - og omsorgsdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje - og energidepartementet
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Norsk Institutt for Kulturminneforskning
Institutt for Energiteknikk (IFE)
NAV
BUF-etat
Statens Kartverk
Statens Helsetilsyn
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statens Pensjonskasse
Norsk Fagforbund
NITO
Sarpsborg kommune
Porsgrunn kommune
Nittedal kommune
Trøgstad kommune
Universitetet i Oslo
Mange fylkeskommuner
De fleste sykehus/helseforetak i Norge
Barnevernet i mange kommuner
Mange barnehager
EnergiNorge
Athenas
BIR Privat A/S


BIR A/S
CICERO
Inspiria
Veterinærforeningen
Tannlegeforeningen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Norsk Kulturskoleråd
Lofotkraft
Bodø kommune
Fredrikstad kommune
Ålesund kommune
Risør kommune
Oslo kommune
Lørenskog kommune
Asker kommune
Mange grunn- og videregående skoler
NARF
Oslo Børs
Jernbaneverket
Peab A/S
NCC
AkerSolution
Norsk Hydro
Stabburet
KPMG
Durapart
Frevar
Movar
IKEA
Husbanken
Confex - konferansearrangør

Tjenester
Referanseliste
Kontakt oss