Coaching med ledere
Det kan være både ensomt og tøft å være leder i en tid med store endringer og krav til mestring. Mange ledere opplever derfor å ha behov for personlige samtaler og støtte av kompetente og erfarne coacher. Våre konsulenter har spesiell bakgrunn for og trening i coaching med toppledere. I tillegg kan vi tilby coaching av mellomledere og medarbeidere, f. eks. i forbindelse med nedbemanning, med enkeltledere som opplever å være i konfliktsituasjoner og med lederteam som trenger et løft for å komme videre.

Coaching ved karriererådgivning og omstilling
Vi arbeider med enkeltmennesker og grupper innen områder som karriererådgivning , personlig mestring av omstillinger, konstruktiv jobbsøking, o.l.

Coaching som støtte/hjelp til å gjennomføre viktige utviklingsprosesser
Vi har lang erfaring med å lede organisasjoner og grupper gjennom utviklings-/ planleggingsprosesser på en slik måte at optimale resultater oppnås.


Coaching, rådgivning og konsulentassistanse

Foredrag og kick-offs

Konfliktløsning

Kompetanseutvikling - kurs/opplæring

Analyser