Karin Hjertaker
Karin er utdannet cand. mag. med tilleggsutdannelse bl.a. innen pedagogikk, psykologi organisasjon/ledelse og personlig utvikling.

De siste årene har hun tatt omfattende utdanning innen veiledning/coaching, bl. a. - Co-Activ Coaching, CTI - Coach, NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering), Gestaltveiledning og Rosen-metoden. Hun har også instruktørutdannelse/lisensiering i MBTI.

Karin har lang og allsidig erfaring som bedriftsrådgiver og kursholder. Hun er kjent for sin evne til raskt å få kontakt med mennesker og å skape gode "læringsrom".

Norges største konferansearrangør, Confex, kåret Karin som "årets inspirator" 2003. Karin fikk dessuten Confex Hederspris som beste foredragsholder for 2006 (av et antall på 542 konsulenter)! Og igjen som Årets Motivator for 2009. Juryens omtale er som følger: "Karin Hjertaker er en inspirator av de sjeldne. Hun har en egen evne til å trollbinde sitt publikum, i både små og store forsamlinger. Gang på gang får hun fantastiske evalueringer på konferansen "Slik håndterer du vanskelige mennesker", der hun på en mesterlig måte kombinerer humor og alvor i formidlingen av sitt budskap. Karin går fra kurs til kurs med uforminsket entusiasme og leverer til gull hver gang. Hun er et funn!"

Karin jobber mye med:

- Kommunikasjon/samspill

- Håndtering av vanskelige personer

- Service-holdninger og service-kommunikasjon

- Motivasjon og arbeidsglede

- Coaching - med enkeltmennesker og grupper

- Utvikling av et konstruktivt psyko-sosialt arbeidsmiljø

- Personlig utvikling - selvverd

- Profesjonelle presentasjonsferdigheter


- Konstruktiv konflikthåndtering

- Stress /stressmestring

- Teamutvikling / teammetodikk

- Praktisk pedagogikk - metoder og verktøy

- Læring / læringsprosesser

- Inspirasjonsforedrag /Kick-offs


Egil Hjertaker
Egil er utdannet cand. paed. fra Universitetet i Oslo, og har mye tilleggsutdannelse innen organisasjonspsykologi og veiledning/terapi. Han har meget lang og allsidig erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling i svært mange typer virksomheter, både i offentlig og privat sektor.

Egil jobber mye med:

- Ledelsesutvikling - strategisk ledelse/endringsledelse 

- Kommunikasjon / samspill

- Håndtering av vanskelige samtaler
- Medarbeider- / utviklingssamtaler

- Konflikthåndtering / konfliktløsning

- Teambygging og teamutvikling

- Teamarbeid i praksis - metodikk og verktøy
- Medarbeiderskap


- Profesjonelle presentasjonsferdigheter / proesentasjonsteknikk

- Klasseledelse

- Utvikling av et stimulerende læringsmiljø
- Prosjektledelse - "soft-skills"

- Coaching - som lederrolle, kollegacoaching, coaching med team

- Effektive og involverende møter/møteledelse

- Relasjonsbyggende forhandlinger

- Trening i salgspresentasjoner

- Kreativitet/kreativ problemløsning
- Utvikling av "styringsdokumenter" - visjoner, verdier, etiske regler, prinsipper for ledelse og medarbeidsskap
- Utvikling av konstruktive organisasjonskulturer

Konsulentnettverk
Vi har et norsk og dansk nettverk av selvstendige konsulenter med ulik kompetanse omkring oss som vi kan trekke på ved spesielle og/eller større oppdrag. Flere av disse er "avstemt" i forhold til våre konsepter, verdier og pedagogiske tilnærminger.

Tjenester
Referanseliste
Kontakt oss