Konfliktløsning
Konflikter -større og mindre - er uunngåelige. Mange ledere er konfliktsky og/eller føler seg usikker på hvordan konflikter skal håndteres for å oppnå gjensidig akseptable løsninger. Vi mener at de fleste konflikter har i seg muligheten for viktig læring; både som seg selv, om andre i samspill og om organisasjonens funksjon.

Skal vi oppnå gode løsninger og en god læringsprosess underveis, er det imidlertid viktigste spørsmålet hvordan konflikter håndteres.

Nå har vi arbeidet som konfliktløsere rundt om i Norge i mange år. Både i offentlig og privat sektor, og med store og små grupper. Gjennom årene har vi utviklet en forståelse for og en tilnærming til konflikthåndtering og - løsning som gir meget gode resultater for alle involverte. Vi kan nærmest garantere at vår løsningsprosess gir virkelig gode resultater, og en økt innsiket og god læring med på kjøpet.  Kun unntaksvis, f. eks. når konflikten har gått over mange år og er helt fastlåst, må vi finne løsninger som kan innebære at enkeltmennesker må flyttes, eller må avslutte arbeidsforholdet. Coaching, rådgivning og konsulentassistanse

Foredrag og kick-offs

Konfliktløsning

Kompetanseutvikling - kurs/opplæring

Analyser