Kvalitetsgaranti til våre kunder
Vi har stor teoretisk og praktisk kunnskap om organisasjoner, kulturer, ledelse, menneskers psykologi, samspill og utviklingsprosesser, og formidler denne kunnskapen på en enkel, lettfattelig og spennende måte. Vi er eklektikere - og velger teoretiske modeller og tilnærminger ut fra den enkelte virksomhets ståsted og behov, og i forhold til praktisk nytteverdi for våre kunder.

Klarhet og struktur
Vi bruker teoretiske modeller som henger logisk sammen, er enkle å huske og lette å anvende i praksis. Vi bygger på de 4 prinsippene: Sortering, forenkling, relevans og involvering.

Profesjonelle metoder og verktøy
Vi har høy profesjonalitet innen pedagogikk og psykologi, og skaper læringssituasjoner preget av god struktur, trygge rammer, klar relevans/aktualitet, positiv energi og humor. Gjennom praktisk trening - både på metodikk, verktøy og prosesser - overfører vi nyttig handlingskompetanse til våre kunder.

Kommunikasjon
Vår kommunikasjon i samspillet med våre kunder bygger på et avklart menneske- og læringssyn, og preges av respekt og likeverd. Vi tar vårt arbeid meget alvorlig, men ikke oss selv.

Engasjement for kundens beste
Vi engasjerer oss sterkt i våre kunders utfordringer, og gjør vårt aller beste for å bidra til optimale prosesser og løsninger.

Praktisk nytte og varig verdi
Vi legger stor vekt på at det vi leverer skal være praktisk og nyttig for våre kunder, og slik hjelpe dem med å mestre sine utfordringer på nye og bedre måter. Blant annet ved å mobilisere organisasjonens egne krefter, implementerer vi løsninger som skaper varige forandringer.

Lang og allsidig erfaring gir fleksibilitet
Våre konsulenter har lang erfaring fra mange typer virksomheter både i offentlig og privat sektor. Dette mener vi gjør oss både fleksible og praktisk orientert.

Godt renommé i markedet
Gjennom vårt seriøse arbeid over tid, har vi oppnådd et godt faglig og personlig renommé blant våre kunder. Derfor får vi også de aller fleste av vår oppdrag via anbefalinger fra fornøyde kunder.

Tjenester
Referanseliste
Kontakt oss