Analyser

I tillegg til tester i kurssammenheng, gjennomfører vi også organisasjonsdiagnoser, analyser og målinger over Internett. Vår samarbeidspartner ConeXus leverer verktøyene og de nødvendige rapportene (www.conexus.no). Analysene gir data for nå-situasjonen og dermed et godt utgangspunkt for planlegging av utviklingsprosesser.

Eksempler på analysetyper vi kan levere:


1. Organisasjonsanalyser
    Bl.a. Medarbeidertilfredshet

2. Kartlegging av teamrolleprofiler og teamprosesser
    Ulike kartleggingsverktøyverktøy

3. Ledelse
    Bl.a. 360o leder-feedback

Be gjerne om nærmere informasjon om våre ulike verktøy.


Coaching, rådgivning og konsulentassistanse

Foredrag og kick-offs

Konfliktløsning

Kompetanseutvikling - kurs/opplæring

Analyser